_
  ODE LOGO [ ZAWiW ]   [ TownStories ]   [ EuCoNet ]   [ LiLL ]    [ SoLiLL ]    [ GemeinsamLernen ]
_ _ _
  Dreieck nach obenODE - Open Doors for Europe  
_ _ _
  _Spotkania partnerskie Logo ZAWiW
_ _
  _
_ _ _
_
_  
_
_ powrot - home
_ _
_ _
_ _
_ Spotkania partnerskie
_ _
_ _ Lublin
_ _
_ _ Ulm
_ _
_ _ Lodz
_ _
_ _ Alicante
_ _
_ _
_ _ _ _ _ _

ODE Open Doors for Europe

Stand:


Spotkanie partnerskie


W kazdym z uczestniczacych kraj�w odbywaja sie spotkania partnerskie, podczas kt�rych ustala sie nastepne zadania i dyskutuje nad planem pracy.3 - 7 listopad 2004: spotkanie partnerskie w Lublinie (Polska)
6 - 10 kwiecien 2005: spotkanie partnerskie w Bad - Urach (Niemcy)
1 - 5 grudzien 2005: spotkanie partnerskie w Lodzi (Polska)
26 - 30 kwiecien 2006: spotkanie partnerskie w Alicante (Hiszpania)