_
  ODE LOGO [ ZAWiW ]   [ TownStories ]   [ EuCoNet ]   [ LiLL ]    [ SoLiLL ]    [ GemeinsamLernen ]
_ _ _
  _ODE - Open Doors for Europe  
_ _ _
  _ Logo ZAWiW
_ _
  _
_ _ _
_
_  
_
_ _
_ _
_ _
_ _
_ Powitanie
_ _
_ _ Opis projektu
_ _
_ _ Organizacje partnerskie
_ _
_ _ Spotkania partnerskie
_ _
_ _ Materialy
_ _
_ _ Zespoly robocze
_ _
_ _ Public relations
_ _
_ _ Forum
_ _
_ _ Kontakty
_ _
_ _
_ _ _ _ _ _

ODE Open Doors for Europe

Stand:


Witamy na stronach internetowych projektu "ODE" - "Otwarte drzwi do Europy"

Projekt realizowany w ramach programu Socrates - Grundtvig II Komisji Europejskiej

Mapa Europy    Logo Programu Socrates Grundtvig

Okres finansowania: sierpień 2004 do sierpnia 2006 Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Akcji Grundtvig Programu Sokrates. Całkowitą odpowiedzialność merytoryczną ponoszą partnerzy ODE i w żaden sposόb nie przedstawiają poglądόw Komisji Europejskiej.
Niestety, projekt nie może być w dalszym ciągu prowadzony, ponieważ nie otrzymał dalszego wsparcia finansowego Programu Grundtvig � 2. Pomimo tego, partnerzy postanowili dalej razem pracować nad temtem. W dniach od 5 � 12. 2006 odbędzie się podrόż do wschodnich Niemiec.