_
  [ZAWiW] [gemeinsamlernen] [LiLL]
_ _ _
  Dreieck nach obenGemeinsamLernen  
_ _ _
  _Selbstorganisierte Lerngruppen in Europa
_ _
  _
_ _ _
_
_  
_
_ home
_ _
_ _
_ _
_ Home page
_ _
_ _ Project Partners
_ _
_ _ Project Description
_ _
_ _ Working Teams
_ _
_ _ Work Results
_ _
_ _ Experience Reports
_ _
_ _ Methods
_ _
_ _ Foto Gallery
_ _
_ _ Forum
_ _
_ _ Workshop 2001
_ _
_ _ CD
_ _
_ _
_ _

Home page

Stand:


Koncepce projektu
SoLiLL is
supported by
Socrates - Grundtvig

V tomto dvouletém projektu budou autonomní učící se skupiny starších lidí v šesti zemích Evropy společně řešit s využitím nových komunikačních a informačních technologií výzkumný úkol "Kultura jídla - Chléb" a "Bydlení - veřejné prostory". Projekt je určen dospělým, zvláště starším lidem, kteří mají zájem o další všeobecné vzdělávání. V rámci mezigeneračního přístupu lze do projektu zahrnout i jiné věkové skupiny.

Projekt byl zahájen v září 2000 a bude ukončen v srpnu 2002.

die Gruppe aus Budweis die Gruppe aus Granade die Gruppe aus Arnhem die Gruppe aus Vicenca die Gruppe aus Ulm die Gruppe aus Lyon


Partners' Project Homepages