Archive | December, 2011
The way volontary activity developed in Poland

The way volontary activity developed in Poland

Dear “Tell me about your commitment” Friends. During our last meeting in Słupsk, we all watched with some pleasure relatively short video presented by Mr Piekarski of The Academia Pomorska in Słupsk. The video, with en English translation, shows “winding roads” along which volontary activity developed. “The winding roads” here mentioned  began in the early […]

Read more
W Parlamencie Europejskim o Projekcie “Tell me about your commitment”

W Parlamencie Europejskim o Projekcie “Tell me about your commitment”

Przyjaciele “Tell me about your commitment”. Jako laureatka konkursu zorganizowanego przez polskiego Posła do Parlamentu Europejskiego -Jana Kozłowskiego, wraz grupą  35 wolontariuszy wyjechałam do Brukseli. Konkurs dotyczył tematyki Wolontariatu na terenie województwa pomorskiego.Byliśmy w różnym wieku, z różnych miejscowości, reprezentowaliśmy różne pola działalności wolontariackiej lecz łączyła nas  wspólna idea pracy na rzecz  osób trzecich, która […]

Read more

Skype conference Slupsk-Ulm

On the 30th of November in the frame of the Grundtvig Workshop “The Use of the Internet for seniors – creative, cooperative, Europe-wide” that took place at ZAWiW of Ulm University, the senior participants of the workshop from Poland, Spain, Slovakia, Slovenia, Austria, Croatia, Hungary and Germany had learned about the project “Tell me about […]

Read more